Danh Sách Nạp Thẻ Gần Đây

Nick Loại Thẻ Mệnh Giá Số Seri Trạng Thái
KhiemMCVN1058VINAPHONE100.00055010101337032Nạp Xong
KhiemMCVN1058VIETTEL100.00010007820432676Nạp Xong
ThoaiStarMOBIFONE10.000093951000019910Nạp Xong
KhiemMCVN1058VINAPHONE50.00053510294590039Nạp Xong
ThoaiStarMOBIFONE50.000093964000037138Nạp Xong
KhiemMCVN1058VIETTEL50.00010007753743188Nạp Xong
KhiemMCVN1058VIETTEL50.00010007753743183Nạp Xong
turit_ZOTVIETTEL10.00010007403420798Nạp Xong